VIHB NIWO certificaat

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst verplicht. Uiteraard staan wij ook vermeld op deze VIHB-lijst. Wij staan ingeschreven onder nummer UT504197VIHB als Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar en Bemiddelaar.

 

Klik hier voor onze informatie op de website van NIWO

 

NIWO

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

De NIWO wil dit doel bereiken:

 1. door het uitvoeren van overige door de overheid aan de NIWO toevertrouwde taken en werkzaamheden;
 2. door het uitvoeren van alle overige taken en werkzaamheden die voor het doel bevorderlijk zijn.
 3. door het uitvoeren van de haar bij of krachtens de Wet wegvervoer goederen (WWG) opgedragen taken en werkzaamheden, waaronder
  • verlening van vergunningen verlenen van vergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen de Europese Unie op grond van gestelde eisen
  • verstrekken van ritmachtigingen en CEMT-vergunningen voor vervoer van, naar en door andere landen (meestal buiten de Europese Unie)
 4. Intrekking van vergunningen
 5. intrekking op eigen verzoek
 6. intrekking als niet meer aan de eisen wordt voldaan
 7. Beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden Bilaterale en mutilaterale onderhandelingen ondersteunen van onderhandelingen met andere landen in het kader van verdragen over wegvervoer van goederen

 

Lees meer op de website NIWO.NL